Populariteit aardgas blijft toenemen
Foto: afp
De populariteit van aardgas blijft toenemen, zo blijkt uit de jaarlijkse bevraging van de aardgasfederatie bij installateurs van verwarmingsinstallaties. De verkoop van aardgasketels steeg het voorbije jaar met 8,7 procent tegenover 2010.

Bij nieuwbouw blijft aardgas de eerste keus, als de woning op het net kan worden aangesloten. Op de tweede plaats komt stookolie. Alternatieve systemen zoals geothermische warmtepompen of pelletkachels blijven beperkt.

Voor wat renovatie betreft, werd in 69 procent van te vervangen toestellen gekozen voor aardgas. Meer dan helft van de stookoliegebruikers die op het aardgasnet konden worden aangesloten en van wie het toestel aan vervanging toe was, koos voor aardgas.

Bestaande aardgasgebruikers zijn zeer trouw: 99 procent kiest bij vervanging van het toestel opnieuw voor aardgas. De verkoop van aardgastoestellen steeg het voorbije jaar met 8,7 procent. Nominale cijfers geeft de federatie niet vrij.

Tegenover tien jaar verdubbelde de verkoop van aardgasketels.

Condensatieketels zijn het populairst, met een aandeel van 81 procent in 2011. De aardgasfederatie wijst op het hogere rendement van dit soort ketels, waardoor de consument geld kan besparen.