Fluxys bereidt een nieuwe obligatie-uitgifte voor. De beheerder van het aardgasnet wil op die manier externe middelen aantrekken om zijn investeringsprogramma te financieren en de balansstructuur te optimaliseren.

Als de FSMA het officiële prospectus goedkeurt en de marktomstandigheden gunstig zijn, is Fluxys van plan om "zeer binnenkort" obligaties uit te geven met een nominale waarde van 1.000 euro en een looptijd van 6 jaar.

Hoeveel de rente zal bedragen en hoeveel Fluxys wil ophalen, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Fluxys schreef in mei 2011 en november 2009 ook al obligatieleningen uit.

De middelen zullen onder meer worden gebruikt voor financiering van investeringsprojecten. Voor de komende tien jaar vertegenwoordigt het investeringsprogramma van Fluxys nog een bedrag van iets meer dan 1,5 miljard euro.