Oppositiepartij Groen wil in het Vlaams Parlement een debat over de besparingen bij De Lijn. Het Uitgebreid Bureau heeft die vraag afgewezen omdat er eind april een rapportage over de vervoersmaatschappij is in de bevoegde commissie. "Tegen dan is alles al beslist. Ik dacht dat het parlement diende om het beleid mee te sturen", zegt de groene fractieleider Filip Watteeuw.

De Lijn moet dit jaar zowat 60 miljoen euro besparen. De vervoermaatschappij doet dat door te snoeien in het aanbod. Zo wordt in Gent bijvoorbeeld het nachtnet afgeschaft. De maatregelen krijgen op verschillende plaatsen kritiek.

"Wij dienden in het Vlaams Parlement al verschillende vragen in over de besparingen, maar die zijn allemaal afgewezen. Ook onze vraag voor een actualiteitsdebat nu woensdag is door de meerderheid en door voorzitter Jan Peumans weggewuifd. Het argument is dat er op 26 april een voortgangsrapportage over De Lijn is in de mobiliteitscommissie. Tegen dan is alles beslist. Ik ben misschien naïef, maar ik dacht dat het parlement diende om het beleid mee te sturen", reageert Watteeuw.