De Croo betreurt afwijzing door Pascal Smet
Alexander De Croo Foto: bdw
Alexander De Croo, de voorzitter van Open VLD staat achter het voorstel van Geert Versnick. Hij betreurt de reactie van SP.A-minister Pascal Smet. Intussen heeft senator Guido De Padt een wetsvoorstel klaar.

Open VLD senator Guido De Padt gaat een wetsvoorstel indienen om het mogelijk te maken dat ouders die financiële steun krijgen van het OCMW, verplicht kunnen worden om hun kleuters naar de school te sturen.

Zo steunt hij zijn partijgenoot Geert Versnick, de Gentse OCMW-voorzitter. Die pleitte er gisteren voor ouders die een leefloon krijgen hun leefloon af te nemen als ze hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen.

Guido De Padt is een gewezen OCMW-voorzitter. Hij zegt dat hij er zich sindsdien van bewust is dat onderwijs ontzettend belangrijk is voor de toekomst van kinderen en voor hun integratie in de maatschappij.

Uit onderzoek door Maatschappelijke Integratie blijkt volgens De Padt dat een verplichting  juridisch mogelijk is. Hij stelt: 'Volgens de RMI-wet (Recht op Maatschappelijke Integratie) dient iemand die financiële steun ontvangt, te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals werkbereid zijn en behoeftig zijn. Het OCMW probeert te stimuleren, sensibiliseren en bewust te maken, maar er is een financiële stok achter de deur nodig voor halsstarrige weigeraars.'

 ‘Voor hen is een extra voorwaarde voor het verkrijgen van leefloon noodzakelijk. Naar school gaan van de kinderen moet als een verplichting worden ingeschreven en moet kunnen worden afgedwongen’, zegt Guido De Padt.

Ook Open VLD-voorzitter Alexander De Croo schaart zich achter het idee van Versnick en De Padt. Hij vindt het jammer dat minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) zo negatief reageert.

Smet noemde de mogelijke sanctie (het intrekken van het leefloon) 'hard' en 'asociaal'. 'Waar gaan die ouders dan van leven? Als je hun leefloon afpakt, straf je die kinderen toch twee keer? In Vlaanderen is het probleem niet van dien aard dat we repressief moeten optreden. Liefst 97,5 procent van alle kleuters gaat naar school: het beste cijfer van heel Europa. Het zal weinig uithalen de leerplicht te vervroegen naar vijf of vier jaar. Laat ons gewoon voortdoen zoals we bezig waren. Door ouders individueel te bereiken, via onder meer Kind & Gezin, en hen te wijzen op het belang van onderwijs.'

Alexander de Croo verwijst in zijn repliek tegen Pascal Smet naar Smets partijgenote Monica De Coninck.

De Croo: 'Nochtans heeft Monica De Coninck, als Antwerps OCMW-voorzitster eenzelfde aanpak verdedigd en uitgevoerd. Zo heeft ze in het verleden meermaals Roma-gezinnen voor de keuze gesteld: wie zijn kinderen niet naar school stuurt, krijgt geen leefloon. Die aanpak heeft ze meermaals uitdrukkelijk verdedigd in kranteninterviews.'

De Croo haalt er een interview met de Coninck uit De Standaard (11/12/2010) bij. Daarin zegt De Coninck over de maatregel: ‘Daar is veel protest op gekomen, maar die kinderen gaan nu wel naar school.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig