Ieder jaar sterven in België ongeveer honderd mensen door koolstofmonoxidevergiftiging en worden er meer dan tweeduizend in een ziekenhuis opgenomen na zo’n CO-vergiftiging. Dat meldt de Belgische Brandwonden Stichting, die sinds het begin van de voorbije winter een toename vaststelt van het aantal gevallen.

CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas of mazout. Een CO-vergiftiging kan al optreden bij een geringe aanwezigheid van het gas in de lucht. De Belgische Brandwonden Stichting benadrukt dat vooral kinderen gevoelig zijn voor CO-vergiftiging en dat de gevolgen bij hen ook ernstiger zijn.

De stichting raadt aan om in elke kamer voldoende luchtverversing te voorzien, en dan vooral in kamers waar zich een waterverwarmer bevindt. In het geval een CO-vergiftiging vermoed wordt moet het verwarmingstoestel uitgeschakeld, deuren en ramen geopend, en contact met een huisarts of hulpdiensten genomen worden.