De gemeenteraad van Merchtem heeft maandagavond unaniem een motie gestemd waarin de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gevraagd wordt te ijveren voor maatregelen die het financieel verlies compenseren dat gemeenten hebben opgelopen als gevolg van het Dexia-debacle. Merchtem wil dat het VVSG "ook een onderzoek instelt naar de verantwoordelijken voor dit debacle".

In de motie, die overigens ook werd goedgekeurd door Hilde Dehaene, CD&V-gemeenteraadslid en dochter van Jean-Luc Dehaene, wijst Merchtem erop dat het in de periode 1994-2011 gemiddeld 1,06 miljoen euro ontving uit Dexia-dividenden maar dat dit bedrag inmiddels tot nul herleid is. Het wijst ook op moties die het Vlaams parlement stemde voor compensatieregelingen voor de getroffen gemeenten.

Een ander punt van onduidelijkheid, die de opmaak van een gemeentelijke meerjarenplanning bemoeilijkt, betreft de geplande fiscale autonomie van Vlaanderen.

"Als gemeenten mogen we er toch vanuit gaat dat Vlaanderen meer fiscale autonomie heeft gevraagd om te streven naar een verlaging van de fiscale druk. Wat met de aanvullende gemeentelijke belastingen op de personenbelasting? Als de inkomsten uit de personenbelasting verlagen, verlagen immers ook de inkomsten van gemeenten", aldus Merchtem. Ook hier wordt van het VVSG een initiatief verwacht.