In 2011 is het aantal, gerapporteerde, executies wereldwijd gestegen tot minstens 676 tegenover 527 een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse doodstrafcijfers van Amnesty International.

De stijging is toe te schrijven aan het het Midden-Oosten, waar het aantal terechtstellingen met zo'n 50 procent gestegen is. Grote kanttekening: de cijfers van de mensenrechtengroepering houden geen rekening met China.

Amnesty International is tevreden over de positieve trend: steeds minder landen voltrekken nog de doodstraf. Twintig op de 198 landen voerden in 2011 nog executies uit, een jaar eerder waren er dat 23, tien jaar geleden 31. 'We evolueren gestaag naar een doodstrafvrije wereld.' Maar de landen die 'hardnekkig blijven vasthouden aan de doodstraf', 'deden dat op grote schaal'.

Geen cijfers over China

Het cijfer van 676 geëxecuteerden houdt evenwel geen rekening met de 'duizenden executies die jaarlijks vermoedelijk uitgevoerd worden in China'. De Chinese overheidscijfers zijn 'een zware miskenning van de realiteit', Amnesty publiceert daarom sinds 2009 geen cijfers meer over de Aziatische grootmacht.

De opvallendste trend is de forse toename in het Midden-Oosten. Irak (minstens 68), Iran (360), Saoedi-Arabië (82) en Jemen (41) staan in voor 99 procent van alle vastgestelde executies in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De Verenigde Staten zijn het enige land op het Amerikaanse continent dat gevangenen executeert (43) maar ook het enige lid van de G8. Wit-Rusland is de zwarte vlek in Europa (2). Het land van Aleksandr Loekasjenko is samen met de VS het enige binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, dat mensen executeert.