OCMW-voorzitter Gent wil leefloon koppelen aan inschrijving kleuters
Foto: mc
Ouders die financiële steun krijgen van het OCMW, moeten in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede verplicht worden om hun kleuters naar de school te sturen. Dat verklaarde de Gentse OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open VLD). Hij wil dat staatssecretaris Maggie De Block de wet in die zin aanpast.

'Persoonlijk meen ik dat het naar school gaan van kinderen als een verplichting moet worden ingeschreven en afgedwongen moet kunnen worden", aldus Geert Versnick. "De school is immers een ontzettend belangrijke schakel in de toekomst van kinderen. Onderzoek toont aan dat de kleuterschool een belangrijke leer- en integratieplaats is voor kinderen. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling en vooral voor de taalverwerving. Op lange termijn verhoogt onderwijs de kansen op het vinden van een degelijke job en het doorbreken van de armoedecirkel".

Versnick wil daarom een extra voorwaarde voor het verkrijgen van leefloon. 'Volgens de RMI-wet (Recht op Maatschappelijke Integratie) dient iemand die financiële steun ontvangt, te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals werkbereid zijn en behoeftig zijn.'

De OCMW-voorzitter wil dan ook dat staatssecretaris De Block de RMI-wet verandert. Volgens Versnick probeert het OCMW voorlopig te stimuleren, sensibiliseren en bewust te maken, maar is een financiële stok achter de deur nodig voor halsstarrige weigeraars.

Antwerps OCMW veroordeeld

Op 19 oktober 2011 werd het Antwerpse OCMW veroordeeld door de rechter in eerste aanleg omdat het leefloonsancties koppelde aan het naar school sturen van kinderen. Volgens de rechtbank kunnen OCMW's geen bijkomende voorwaarden opleggen, dan de voorwaarden vastgelegd in de RMI-wet.