Federale ombudsdienst overspoeld door klachten over besparingen regering
Federaal ombudsman Guido Schuermans. Foto: © Herman Ricour
De federale ombudsdienst heeft dit jaar al heel wat klachten gekregen rond de besparingsmaatregelen van de regering-Di Rupo. Dat zei federaal ombudsman Guido Schuermans vanmiddag in de Kamer, bij de voorstelling van het jaarrapport van de ombudsdienst.

'In de eerste maanden van dit jaar hebben wij heel wat nieuwe klachten gekregen die te maken hebben met de begrotingsmaatregelen die de regering genomen heeft op het einde van 2011', verklaarde Schueremans aan VRT. 

Positief was wel dat het aantal klachten bij de federale ombudsman vorig jaar gedaald is ten opzichte van 2010. De hoeveelheid informatievragen is daarentegen opnieuw gestegen.

Alles samen ontving de ombudsman in 2011 7.682 nieuwe dossiers. Het jaar voordien was nog sprake van 8.231 dossiers. Ze kunnen worden onderverdeeld in klachten en informatievragen. De klachten daalden van 6.964 in 2010 naar 6.294 in 2011, al ligt hun aantal nog steeds aanzienlijk hoger dan in 2009 (5.245 nieuwe klachten). Van alle klachten werden er vorig jaar 4.665 dossiers ontvankelijk bevonden. De vragen om informatie zitten sinds 2009 in stijgende lijn en klokten vorig jaar af op 1.388.

Regularisatie asielzoekers

De stijging van het aantal nieuwe dossiers in 2010, toen sprake was van een toename met 28 procent, en de gedeeltelijke terugval in 2011 zijn grotendeels voor rekening van de immigratiediensten, legde Schuermans uit.  Toen was er namelijk de regularisatiecampagne voor asielzoekers. Bijna de helft van de ontvankelijke klachten betreft de immigratiediensten: Binnenlandse Zaken, de diplomatieke en consulaire posten.

De ombudsdienst noteerde vorig jaar ook een forse stijging van het aantal klachten waarbij de redelijke termijn niet werd gerespecteerd. De ombudsnorm werd liefst 1.158 keer, of in 56,5 procent van het aantal onderzochte klachten, geschonden. Veel andere klachten gaan over de informatie die de administratie verstrekt.