Open VLD wil nultarief voor 'scheidingstaks'
Foto: shutterstock
Open Vld pleit voor een nultarief voor het 'verdeelrecht', de taks die gescheiden mensen betalen als ze de gezinswoning uitkopen. De Vlaamse regering, met CD&V, sp.a en N-VA, besliste onlangs om die belasting te verdubbelen van één naar twee procent.

Het verdelingsrecht is een belasting die je betaalt wanneer je een onroerend goed verdeelt onder verschillende eigenaars. Het meest voorkomende geval is een echtscheiding, waarbij de verdeling nodig is om het voor één van de partners mogelijk te maken het deel van zijn ex over te kopen.

Bij de vervroegde begrotingscontrole vorige maand besliste de Vlaamse regering om het tarief voor deze taks op te trekken van één naar twee procent. Die maatregel moet dit jaar nog 30 miljoen euro in het laatje van de Vlaamse overheid brengen.

Open Vld, in de oppositie op Vlaams niveau, is niet te spreken over de maatregel, die dinsdag ter stemming voorligt in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement. De liberalen dienen een amendement in om het tarief van wat ze de 'scheidingstaks' noemen op nul te brengen. 
 
'Wij vinden het ongehoord dat deze belasting wordt verdubbeld voor mensen die al een moeilijke en harde periode doormaken', luidt het.
 
De liberalen wijzen er overigens op dat CD&V en sp.a destijds zelf voorstellen hebben geformuleerd om de taks weg te werken.