De correctionele rechtbank in Hasselt heeft de 27-jarige vrouw uit Wellen die haar doodgeboren baby in een beautycase bewaarde, maandag vrijgesproken. Nadien cremeerde haar 54-jarige vader het kinderlijkje eigenhandig. Ook de vader kreeg de vrijspraak. Het openbaar ministerie had een celstraf van 18 maanden, al dan niet met probatie-uitstel, gevraagd voor de vrouw en voor de vader een geldboete.

De vrouw uit Wellen stond terecht voor schuldig verzuim, omdat ze geen artsen had geraadpleegd tijdens haar zwangerschap. Uiteindelijk beviel de vrouw alleen van een doodgeboren baby. Ze kon geen afstand doen van het lichaampje en verborg het in een beautycase boven op een kleerkast in haar appartementje. Ongeveer een half jaar bewaarde de moeder het lichaampje. Nadien cremeerde haar vader het babylijkje.

De rechtbank oordeelde dat de onderzoeksgegevens onvoldoende waren om na te gaan hoelang de zwangerschap geduurd had, wanneer de baby overleden was en wat de reden van het overlijden was.

Volgens de rechtbank waren er onvoldoende bewijzen voor de tenlastelegging van schuldig verzuim. Ook voor het feit dat ze geen aangifte deed van de geboorte, kreeg ze de vrijspraak.

Volgens het parket staat het vast dat de vrouw zwanger was tussen 28 februari en 15 november 2006. Op 12 september 2006 beviel ze na zes maanden zwangerschap thuis in haar zetel van het kindje dat volgens haar doodgeboren werd. Ze had tegen niemand iets van haar zwangerschap en bevalling verteld.

Uiteindelijk kwam haar vader te weten dat zijn dochter, die een drugsprobleem had, zwanger geweest was. Hij vroeg haar naar het kindje en toen wees ze naar de beautycase, waarin het lijkje zat. De vader, die wilde voorkomen dat zijn dochter in de cel of in een instelling zou belanden, stelde haar voor het lichaampje te cremeren en de assen in een potje te doen, zodat zijn dochter die kon bewaren.