België telde in februari 421.603 werklozen die een vergoeding ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om een daling met 8.086 mensen (-1,9 procent) tegenover het jaar voordien. Op één maand tijd waren er ruim 27.700 werklozen minder, een daling met 6,2 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de RVA. In januari was er nog een toename van het aantal werklozen op maandbasis, maar die trend werd in februari weer omgebogen.

De daling was algemeen: ze deed zich voor in de drie gewesten. De daling was wel groter in Vlaanderen (-2,3 procent op jaarbasis, tot 154.764) dan in Wallonië (-1,7 procent tot 191.299) en Brussel (-1,5 procent).

Zowel bij de jongeren (-4 procent), als bij de 50-plussers (-0,1 procent) was er een daling. Ook de langdurige werkloosheid (-3 procent) verminderde zichtbaar.

Enkel bij de tijdelijke werkloosheid was er een stijging (+10 procent), de RVA wijt dat aan de slechte weersomstandigheden.