Rotterdam gaat vrijwillige taakstraffen invoeren voor mensen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan wildplassen of het verkeerd aanbieden van huisvuil. Overtreders kunnen kiezen voor 3 dagen werken bij de gemeentelijke reinigingsdienst Roteb of het betalen van een dwangsom van 500 euro. Dat blijkt uit de schriftelijke beantwoording van vragen van Leefbaar Rotterdam door het college van burgemeester en schepenen.

Het stadsbestuur start in april een proef met deze vorm van 'maatschappelijke boete'. Na een jaar wordt bekeken of het werkt.

Het college wil verder schoonmaakkosten gaan verhalen op wildplassers. Het gaat om een bedrag van 78 euro bovenop de boete. Die is met ingang van dit jaar verhoogd van 100 naar 120 euro.