Kostprijs officiële bezoeken aan België onbekend
Karl Vanlouwe Foto: rr
Dagelijks brengen tien tot twaalf buitenlandse personaliteiten een officieel bezoek aan ons land. N-VA-senator Karl Vanlouwe vindt het ongeloofwaardig dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet geen duidelijkheid kan verstrekken over de veiligheidskosten en de kostprijs hiervan, zo zegt hij naar aanleiding van het antwoord dat hij van de minister kreeg op een schriftelijke vraag.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat 3.910 buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en personaliteiten in 2008 een officieel bezoek brachten aan België. Het jaar nadien daalde het aantal naar 3.646 om in 2010, tijdens het Belgische voorzitterschap in de tweede helft van het jaar opnieuw te stijgen naar 4.400.

Milquet wijst erop dat 'de meeste bezoeken afkomstig zijn van Europese staats- en regeringsleiders, ook al vanwege de positie die Brussel bekleedt binnen de Europese Unie'.

Vanlouwe vindt het ongeloofwaardig dat de minister van Binnenlandse Zaken geen gegevens over de veiligheidsmaatregelen en de kostprijs kan verstrekken. 'Het moet perfect mogelijk zijn om te berekenen wat de gemiddelde kostprijs is voor deze beveiliging', meent de N-VA-senator.