Langer kinderbijslag voor jonge werkzoekenden
Foto: belga
Jonge werkzoekenden die nog geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering kunnen tot drie maanden langer kinderbijslag krijgen. Dat heeft staatssecretaris voor Gezinnen Philippe Courard (PS) beslist. De wachttijd voor schoolverlaters is immers ook met drie maanden verlengd.

 Sinds 1 januari is de wachttijd voor schoolverlaters omgezet in een beroepsinschakelingstijd en verlengd van negen tot twaalf maanden. De regels voor het toekennen van kinderbijslag werden niet aangepast: afhankelijk van de leeftijd kunnen schoolverlaters die geen job of een vervangingsinkomen hebben zes tot negen maanden kinderbijslag krijgen.

Courard heeft nu een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waardoor werkzoekenden gedurende de ganse twaalf maanden van de wachttijd het recht op kinderbijslag behouden.

'Jongeren tijdens de periode van de instapstage moeten kunnen rekenen op de uitbetaling van hun kinderbijslag tot op het einde van hun stage van twaalf maanden. Dit is sociaal rechtvaardig. Laat ons niet vergeten dat deze kinderbijslagen essentieel zijn, zelf van levensbelang voor families die leven in een precaire situatie', zegt Courard.

Momenteel ontvangen ongeveer 10.300 jonge werkzoekenden kinderbijslag in België. Voor de uitbreiding van de betaling tot 12 maanden is in de begroting van 2012 ongeveer 6.5 miljoen euro voorzien.