2011 was een goed jaar voor werk
Foto: Jobat.be
Na de crisisjaren 2008-2009, die ook in 2010 nog hun invloed hadden op de werkloosheid, blijken er in 2011 meer jobs te zijn bijgekomen dan oorspronkelijk voorspeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA.

Volgens het Federaal Planbureau en de Nationale Bank kende de werkgelegenheid in 2011 een netto jobcreatie van 56.000 eenheden. En dat terwijl er oorspronkelijk slechts 13.000 bijkomende jobs werden voorspeld. De cijfers van de economische groei die men in het begin van het jaar nog verwachtte, bleken uiteindelijk juist te zijn (+ 1,9% tegenover de verwachte 2%).

Rekening houdend met de stijging van de werkgelegenheid, maar ook met de toename van de beroepsbevolking, daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2011 met 3,8 procent. Dat niveau is lager dan dat van 2007, voor de crisis. Ook de geharmoniseerde werkloosheidsgraad van 7,2 procent is lager dan in 2007 (7,5%). Opvallend is daarbij het verschil met de gemiddelde werkloosheidsgraden van de Europese Unie (9,6%) en van de eurozone (10,1%), die 33 procent hoger blijven dan voor de crisis.

Daarnaast zijn er ook minder niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (-7%) en, voor het eerst sinds 2002, ook minder bruggepensioneerden (-1%). Daarmee is de graad van vergoede werkloosheid - voor alle werkzoekenden, niet-werkzoekenden en bruggepensioneerden samen - de laagste van de afgelopen 25 jaar. Met de crisis werd erg veel gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid, maar die is opnieuw naar een gemiddeld niveau gezakt. In 2010 daalde ze met 18 procent; in 2011 nog eens met 27 procent.

Voor de RVA bleef het arbeidsvolume ongeveer even hoog als in 2010. Er zijn wel 25.000 minder uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bruggepensioneerden, en 32.000 minder tijdelijk werklozen. Als gevolg van het win-winaanwervingsplan steeg het aantal mensen die in klassieke jobs werken met een tussenkomst door de activering van de werkloosheidsuitkering met 31.000. Ook het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen genoot is met 5.500 gestegen. In totaal daalde het aantal uitkeringstrekkers ten laste van de RVA met 20.000 (1.287.188 in 2011 tegenover 1.307.496 in 2010, of -1,5%). De uitgaven voor de volledige werkloosheid zijn gedaald; die voor de activering zijn gestegen.

 

>

>

>