Dienst Vreemdelingenzaken: 'Repatriëring zou ook afgelast zijn zonder Saïdi'
PS-senator Fatiha Saïdi. Foto: BELGA
Freddy Roosemont, directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, ontkent dat PS-senatrice Fatiha Saïdi eind vorige maand verantwoordelijk was voor het afblazen van een repatriëring. Ondertussen is Theo Francken (N-VA), die het verhaal bekendmaakte, ontevreden, omdat niet premier Di Rupo maar wel minister van Binnenlandse Zaken Milquet uitleg zal geven over het incident.

Een maand geleden moest een uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoeker gerepatrieerd worden.  De man was het absoluut niet eens met zijn gedwongen uitwijzing en maakte kabaal op het vliegtuig.

Op dat vliegtuig zat toevallig ook PS-senatrice Fatiha Saïdi. Zij zou volgens Het Laatste Nieuws tussenbeide zijn gekomen, zich kenbaar hebben gemaakt als senator en de politie om uitleg hebben gevraagd. Uiteindelijk werd de hele repatriëring afgeblazen.

Het Laatste Nieuws berichtte daar vandaag over. In die krant ontkende de senatrice dat ze de uitwijzing heeft verhinderd. Ze vindt dat ze haar burgerplicht heeft vervuld. 'Ik kon die man begrijpen', citeerde de krant haar. 'Moest ik dan laf op mijn stoel blijven zitten?'

'Niet actief tussenbeide gekomen'

Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken nuanceerde het verhaal maandagavond echter in Terzake op Canvas. Hij vroeg de politierapporten op en daaruit blijkt volgens hem dat Saïdi niets te maken had met het afblazen van de repatriëring. 

'Er was inderdaad tumult op de vlucht', bevestigde Roosemont. 'Op dat ogenblik is die dame (Saïdi) komen kijken wat er aan de hand was. Maar die repatriëring zou ook zonder haar aanwezigheid zijn afgelast.'

Francken

N-VA'er Theo Francken vond haar tussenkomst ongepast. 'Ze is haar boekje compleet te buiten gegaan', klinkt het. 'Als Di Rupo het regeringsbeleid rond verwijdering nog een beetje geloofwaardigheid wil geven, zal hij fors afstand moeten nemen van zijn eigen senatrice.'

Francken wou dan ook Di Rupo hierover aan de tand voelen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Maar, zo maakte Theo Francken vanmiddag bekend: dat gaat niet door. Op facebook postte hij zijn correspondentie met het commissiesecretariaat Binnenlandse Zaken. Dat stelt:  'Uw vraag nr. 10602 gericht aan de eerste minister over de "het verhinderen van een uitwijzing door een senator" zal beantwoord worden door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen tijdens een volgende vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.'

Kortom: niet Di Rupo maar Joëlle Milquet (CDH) gaat antwoorden. 

Francken reageert onthutst en stelt dat Di Rupo 'weigert' te antwoorden op vragen over zijn partijgenote. 

Luchthavenpolitie

De luchthavenpolitie reageerde eerder verbolgen over het optreden van Saïdi. 'Een uitwijzing is altijd delicaat en moeilijk werk', zegt NSPV-vakbondsman Thierry Belin. 'Als een politica het daar niet mee eens is, moet ze de discussie aangaan in het parlement. Niet met de politie op het terrein.'