Aanzienlijke hinder verwacht bij werken op drukke Brusselse invalsweg
Vrijdag starten de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken voor de herinrichting van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Assesteenweg in Eizeringen (Lennik). Dat zal met weinig hinder gepaard gaan, maar een maand later, op 23 april, staan de eigenlijke werken gepland. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht 'aanzienlijke verkeershinder' op de Ninoofsesteenweg, een drukke invalsweg naar Brussel.

Het kruispunt is een erkend gevaarlijk kruispunt, zo meldt Wegen en Verkeer woensdag. Om de veiligheid op te krikken, komen er nieuwe verkeerslichten met aparte groenfases, zodat er geen conflicterende verkeersbewegingen meer zullen zijn.

Bij de herinrichting van het kruispunt wordt het verkeer op de Ninoofsesteenweg afwisselend naar de ene of de andere kant (rijrichting Ninove of Brussel) gestuurd. Tijdens bepaalde periodes zullen er twee versmalde rijstroken beschikbaar blijven voor iedere rijrichting; tijdens andere periodes slechts één per rijrichting. Dat zal aanzienlijke verkeershinder met zich meebrengen, met vertraging tijdens de spitsuren. De werken verlopen gefaseerd om de hinder te beperken.

Er zijn twee omleidingen gepland via Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Borchtlombeek. Het verkeer van de Assesteenweg zal wel nog steeds in alle richtingen de Ninoofsesteenweg kunnen bereiken. Het zware vrachtverkeer wordt tijdens de werken omgeleid via Ninove of via de Brusselse ring en de E40.

Ook op de Assesteenweg zijn werken gepland. De betonplaten worden vervangen door asfalt om de geluidshinder te verminderen. De rijweg wordt versmald en de fietspaden worden verbreed. Sommige parkeerstroken verdwijnen; op andere locaties komen er bij voor vrachtwagens. Ter hoogte van de school van Eizeringen komt er een veiligere schoolomgeving. Het verderop gelegen kruispunt van de Assesteenweg, de Lombeekstesteenweg en de Negenbunderstraat wordt heringericht, inclusief de verkeerslichten.