IMF vraagt meer besparingen van België
Foto: belga
België moet meer besparen om zijn begrotingsdoelstelling voor volgend jaar te houden. Dat adviseert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een jaarlijkse doorlichting van ons land.

In ons land stijgen inflatie en loonkosten sterker dan bij onze belangrijkste handelspartners. Dat kan er voor zorgen dat ons land minder concurrentieel wordt, staat in de toelichting te lezen.

Concreet adviseert het IMF om werk te maken van het verhogen van de effectieve pensioenleeftijd naar de afgesproken leeftijden. Met andere woorden: het systeem van vervroegde uittreding moet herzien worden. Ook een aanpassing van de index moet ruimte bieden om de uitgaven meer onder controle te krijgen. De stappen die al genomen zijn worden wel verwelkomd.

Dexia


In het rapport waarschuwt het IMF dat de staatsgaranties voor de banken, in casu Dexia, een bedreiging kunnen vormen voor de economische groei in ons land. Ons land is daardoor nauw verweven geworden met de financiële sector. Daardoor blijft de uitkomst van de eurocrisis als een schaduw boven ons land hangen.

Toch moet de overheid klaar blijven staan om problemen in de bankensector op te vangen, klinkt het. De lessen die België tijdens de europese crisis tonen voor het IMF aan dat er in Europa meer nood is aan crisismanagement.

Groei

Het IMF sluit zich aan bij de prognoses die verwachten dat de economie in ons land dit jaar met 0,1 procent van het BBP  zal krimpen. Voor 2013 rekent de organisatie op een groei van 0,8 procent. Het begrotingstekort zou van 2,9 procent  dit jaar kunnen zakken naar 2,2 procent volgend jaar. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig