Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bedankt in een e-mail de Belgische diplomaten in Zwitserland voor het werk dat ze hebben geleverd na het tragische ongeval met een Belgische bus in Sierre. Daarbij vielen 28 doden, onder wie 22 kinderen.

"Onrechtstreeks heb ik van talrijke ouders vernomen dat uw ontvangst en begeleidend werk uitstekend zijn geweest en enorm werden geapprecieerd. Ook zijn de contacten tussen de ambassade, de delegatie en het consulaat-generaal en tussen de verschillende Zwitserse overheden (politie, hulpdiensten, ziekenhuizen, enz.) voortreffelijk geweest. Ik verzoek u dan ook om de Zwitserse overheid, politie en hulpdiensten van harte te bedanken voor hun snelle optreden, hun inzet en efficiëntie alsook voor hun voortreffelijke samenwerking met België", schrijft Reynders aan ambassadeur Jan Luykx, ambassadeur bij de VN-organisaties in Genève François Roux en consul-generaal Hugo Brauwers.