Economische crisis drijft mensen naar psychiatrie
Foto: © An Nelissen
Sinds de economische crisis in 2008 de kop opstak, zijn heel wat mensen als gevolg daarvan in de psychiatrie beland. Dat is vrijdag op een persconferentie in het psychiatrisch centrum Asster in Sint-Truiden gezegd.

'Recent onderzoek toont een verband aan tussen de economische recessie en het toenemende zelfmoordpercentage', wist Marc Hebbrecht, psychiater en beleidsarts van Asster.

'Als de werkloosheid stijgt met 1 procent, zal het zelfmoordpercentage voor mensen onder de 65 jaar toenemen met 0,79 procent. Het aantal depressies en alcoholgebruik zal eveneens stijgen. Vooral mannen en arbeiders zijn hier gevoelig voor.'

De oorzaak is de verschuiving richting armoede, die vooral de sociaal zwakkeren opzadelt met defaitisme, zelfmoordneigingen en hen naar alcohol en drugs doet grijpen. 'Toch merken we dat ook hoger opgeleiden de impact van de crisis voelen', aldus nog dokter Hebbrecht.

'Zo hebben we een aantal bankbedienden moeten behandelen die door de klanten als 'de kwaaie hond' werden beschouwd tijdens de bankencrisis en die de verwensingen mentaal niet aankonden.'

De psychiaters merkten op dat in landen waar een goed sociaal vangnet bestaat, waar de werklozen adequaat worden begeleid en waar de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk is, de negatieve weerslag van een economische crisis beter wordt verteerd.

'Vandaar het enorme belang van investeringen in de uitbouw van onze dienstverlening', zei algemeen directeur Jaak Poncelet. 'Als we bovendien het stigma van 'gekken' dat op psychiatrische patiënten drukt, kunnen verminderen, zullen de gevolgen van de crisis minder hard aankomen.'