Akkoord over maatregelen personeel bij besparingen De Lijn
Foto: © Lisa Van Damme; LVD
Bij De Lijn is een akkoord bereikt over de begeleidingsmaatregelen voor de geplande besparingen. Naakte ontslagen worden vermeden door wie op brugpensioen gaat, niet te vervangen. Wie drastisch inkomensverlies lijdt, zal dat kunnen compenseren met extra prestaties.

Dat maakte Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond ACV bekend.

De Lijn moet voor 60 miljoen euro besparingen doorvoeren en snoeit ook in het aanbod. Een slecht plan, blijven de vakbonden benadrukken, maar nu zijn er alvast maatregelen om de gevolgen voor het personeel te begeleiden. Daarover is vrijdag een akkoord ondertekend door De Lijn en de drie vakbonden.

Zo zal het werkregime van heel wat mensen worden aangepast, met vaak gevolgen voor de arbeidstijdregeling en dus ook voor de manier waarop werk en gezin worden gecompenseerd. De concrete afspraken daarover worden lokaal gemaakt.

Wie drastisch loonverlies lijdt door de besparingsoperatie zal wel zijn inkomen op peil kunnen houden door extra prestaties te doen.

'Lokale afspraken zullen worden gerespecteerd'

Het akkoord omvat onder meer de garantie dat lokale afspraken over het arbeidsregime in de stelplaatsen zullen worden gerespecteerd. Dat zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD-BTM.

Ook Coeck benadrukt opnieuw dat de besparingsoperatie 'onverantwoord' is en dat niet enkel het personeel maar ook de reizigers er de dupe van zijn. Het begeleidingsplan moet nu voor maximale waarborgen zorgen voor het personeel bij de uitvoering van dat besparingsplan.

Omdat de besparing ingrijpt in de dienstregeling en dus op het werkregime van de medewerkers bij de vervoersmaatschappij, zijn er ook afspraken gemaakt over het arbeidsregime.

'In sommige stelplaatsen wijzigt dat drastisch door de herschikking van de lijnen', zegt Coeck, 'en De Lijn bevestigt nu dat ze lokale afspraken maximaal zal honoreren. Dat is belangrijk voor de mensen.'

Daarnaast zijn onder meer afspraken gemaakt om de sociale vrede maximaal te bewaren, met onder meer een procedure die bij eventuele geschillen kan worden gevolgd.

'Voortzetting van begeleidingsmaatregelen uit 2010'

De Lijn preciseert intussen dat het niet om een cao gaat die is ondertekend, zoals eerder bekend raakte, maar over een akkoord over de sociale begeleidingsmaatregelen. Een nieuwe cao is op dit moment bij de vervoersmaatschappij niet aan de orde.

'Het akkoord is een voortzetting en verfijning van het akkoord dat we in 2010 hadden gesloten', zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. Toen was er ook een besparingsoperatie bij De Lijn, eveneens zonder dat er mensen werden ontslagen.

Bij de vervoermaatschappij werken ongeveer 8.500 mensen, van wie 5.800 tram- en buschauffeurs.

Arbeidsherverdelende maatregelen bij prive-exploitanten

Bij de prive-exploitanten die in opdracht van De Lijn busdiensten uitvoeren, wordt maximaal geprobeerd mensen aan het werk te houden. In het akkoord tussen werkgevers en vakbonden is onder meer sprake van arbeidsherverdelende maatregelen en een rekruteringspool. Dat zeggen BTB en ACV.

Donderdagavond raakte al bekend dat werkgevers en vakbonden bij de prive-exploitanten een protocolakkoord hadden bereikt. Dat omvat een begeleidingsplan, omdat in tegenstelling tot bij De Lijn zelf bij de zogenaamde 'pachters' wel voor ontslagen wordt gevreesd.

'We proberen getroffen mensen maximaal aan het werk en in de sector te houden', zegt Frank Moreels van de socialistische vakbond BTB vrijdag. Hij wijst op de mogelijkheid van brugpensioen en economische werkloosheid. Jan Coolbrandt van het ACV heeft het over arbeidsherverdelende maatregelen.

Er wordt voorts opnieuw een pool opgericht waarin ontslagen medewerkers tot een halfjaar een financieel extraatje ontvangen bij hun werkloosheidsvergoeding. Zij kunnen met voorrang aan de slag bij andere exploitanten en komen eventueel ook in aanmerking voor een job bij De Lijn.

'De pool werkt als een vangnet', zegt Moreels nog. 'Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk ontslagen vallen', vult Coolbrandt aan. 'We pakken dat globaal aan met alle werkgevers.'

Wat de impact van de besparingsoperatie van De Lijn precies wordt bij de prive-exploitanten is, in afwachting van een precieze herverdeling van de lijnen per regio, nog niet duidelijk. De exploitanten voeren lijn- en beldiensten uit voor De Lijn. Het gaat om 88 bedrijven die samen zowat 2.700 chauffeurs tewerkstellen. Ze staan in voor zowat de helft van het reguliere aanbod van de vervoermaatschappij.