Vlaamse kiezers lusten Di Rupo wel
De regering van Elio Di Rupo geniet het vertrouwen van 41 procent van de ondervraagden. Dat is vrij veel. Foto: © Photo News
Er is meer vertrouwen in de regering van Elio Di Rupo (PS) dan in die van zijn voorganger Yves Leterme (CD&V). In deze peiling vroegen we ook wat u vindt van de maatregelen die deze regering al heeft genomen op het vlak van de pensioenen, de bedrijfswagens en de bedrijfsbelasting.

Premier Elio Di Rupo (PS) kan na 100 dagen met opgeheven hoofd buitenkomen. Niet alleen in hem persoonlijk is er relatief veel vertrouwen, ook zijn zespartijenregering doet het lang niet slecht.

Meer nog, met een vertrouwen van 41 procent behaalt de regering Di Rupo de op één na hoogste score die een Belgische regering de laatste vier jaar behaald heeft. Bij de vorige peiling strandde de regering van Yves Leterme op 38 procent. Alleen in maart vorig 2010, was het vertrouwen in de regering hoger.

De meest fervente voorstanders van Di Rupo I schijnen vreemd genoeg bij LDD te zitten. Daar staat 67 % achter de federale regering. De scores bij de drie Vlaamse meerderheispartijen CD&V (56%), SP.A (57%) en Open VLD (53 %) schommelen iets boven de 50 procent.  Wat nogmaals een teken is dat dit geen coalitie van de grote liefde is.

Ook als premier krijgt Elio Di Rupo het voordeel van de twijfel. Meer dan de helft van de Vlamingen – 52 procent – zegt vertrouwen in hem te hebben. Dat is vier procent minder dan Yves Leterme (CD&V) in zijn laatste maanden van lopende zaken kon overtuigen. De groep die zegt géén vertouwen in de premier te hebben stijgt dan ook van tot 47 procent.

 De peiling stelde ook enkele vragen over de regeringsmaatregelen.

 1) Gaat u akkoord met “De maatregelen van de regering Di Rupo om het begrotingstekort terug te dringen zijn rechtvaardig verdeeld over iedereen” ?

56 procent is het hier niet mee eens. 29 procent gaat wel akkoord. 

 2) Gaat u akkoord met  de stelling “Ik ben bereid om effectief tot 65 jaar te werken mocht dat nodig zijn om de pensioenen te kunnen betalen” ?

60 procent gaat hiermee akkoord. 34 procent niet. Bij de mensen die het hiermee eens zijn, zijn zelfstandigen en reeds gepensioneerder, sterk vertegenwoordigd. Bij met wie niet akkoord gaat, valt de hoge vertegenwoordiging op van 35-54-jarigen op.

3)  Hebt u begrip voor mensen die voor een deel in het zwart werken?

48 procent toont inderdaad begrip. 44procent niet. Bij de eerste groep zijn opvallend veel mensen met een middelbaar diploma.

4) Gaat u akkoord met de stelling: "Bedrijven betalen in België te weinig belastingen" ?

52 procent zegt 'ja', 31 procent 'neen'. Vooral zelfstandigen en kaderleden zijn het niet eens met de stelling.

5) Gaat u akkoord met de stelling: "De extra belasting op bedrijfswagens is een goede maatregel" ?

51 procent is het ermee eens. 36 procent niet. Bij die laatste groep zijn opmerkkelijk veel zelfstandigen.