De kredieten aan ondernemingen bereikten in het vierde trimester van 2011 het hoogste punt ooit. Het uitstaand bedrag ondernemingskredieten bedroeg eind 2011 ruim 129,34 miljard euro, een stijging van 7 miljard euro of 5,8 procent tegenover eind 2010. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer die Febelfin vrijdag publiceert.

Zowel het volume aangevraagde kredieten (+4 procent) als verstrekte kredieten (+10 procent) nam in het vierde trimester van 2011 toe ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar. Voor het aantal aangevraagde en verstrekte kredietdossiers werd wel een daling van respectievelijk 4 en 3 procent opgetekend.

De weigeringsgraad bevond zich in het vierde trimester van 2011 grotendeels op een lager niveau dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. 'Dit toont aan dat banken bereid blijven om voor goede kredietdossiers krediet te verstrekken aan de ondernemingen', stelt Febelfin.

In het uitstaand volume van de opgenomen ondernemingskredieten, maken de kredieten op lange termijn het grootste deel uit. Eind januari 2012 bedroeg het aandeel van de kredieten op lange termijn 68,7 procent van het volume, tegen 31,3 procent voor kredieten op korte termijn.