Bijna 500 spijbelaars moeten studietoelage teruggeven
Foto: pdw
Tot 485 leerlingen uit het secundair onderwijs lopen het risico hun studietoelage uit het schooljaar 2009-2010 terug te moeten betalen omdat ze dat jaar te veel hebben gespijbeld. Voor het schooljaar voordien werden 351 terugvorderingen verstuurd. Dat aantal kan nog een beetje oplopen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) kreeg van minister van Onderwijs Pascal Smet.

 Een van de doelstellingen van het studiefinancieringsdecreet uit 2007 is het spijbelen tegengaan. Leerlingen die tijdens het betrokken schooljaar en het laatst gevolgde schooljaar te vaak ongewettigd afwezig waren, kunnen hun toelage voor het betrokken schooljaar kwijtspelen. In het lager onderwijs gaat het om meer dan 29 halve dagen ongewettigde afwezigheid, in het secundair ligt de grens op 30 halve dagen en in het kleuteronderwijs wordt gekeken naar de leeftijd van het kind.

Hoeveel kinderen in het kleuter- en lager onderwijs hun toelage verliezen, is nog onduidelijk. De waarschuwingsbrieven gaan in de loop van de komende weken de deur uit. In het secundair onderwijs werden voor het schooljaar 2008-2009 351 terugvorderingen verstuurd. In dertien andere dossiers kan nog een terugvordering gebeuren, maar daar is het nog wachten op de reactie van de betrokkenen.

Voor het jaar 2009-2010 is er in 485 aanvraagdossiers mogelijk een terugvordering. De minister verwacht op ongeveer hetzelfde aantal te zullen landen nadat de hele procedure - van waarschuwingsbrief tot terugvordering - werd doorlopen. De controle van de voorwaarden voor het schooljaar 2010-2011 gebeurt vanaf deze maand.

Helsen concludeert uit de cijfers dat een grondige discussie nodig is over het nieuwe spijbelactieplan van minister Smet. Ze roept hem op vooral in te zetten op preventie en begeleiding.