Een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement heeft donderdag de website van Geert Wilders’ PVV veroordeeld die Nederlanders oproept om misdrijven van Midden- en Oost-Europeanen te melden.

De Nederlandse minister-president Mark Rutte wordt met klem verzocht eindelijk op het meldpunt te reageren en zich "namens de regering van dit betreurenswaardig initiatief te distantiëren".

Aan de stemming van de resolutie was dinsdag al een vurig debat voorafgegaan. Niet enkel Geert Wilders zelf, maar ook Mark Rutte kreeg er stevig van langs. Dat hij maar niet wil reageren op het meldpunt, kan voor de parlementsleden niet door de beugel.

Volgens het parlement druist de PVV-site in "tegen de fundamentele Europese waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten" en vormt hij een bedreiging voor de grondbeginselen van de Europese Unie, staat in de resolutie te lezen.

Het hele meldpunt wordt in het Europese halfrond als een "kwaadwillend initiatief" gezien waarmee de PVV tweedracht wil zaaien in de samenleving en politiek garen wil spinnen op de kap van Midden- en Oost-Europeanen.

Niet enkel moet de regering-Rutte het meldpunt veroordelen, ze mag ook alle beleidsinitiatieven en -voorstellen van de PVV die ingaan tegen de Europese grondwaarden "niet gedogen". Dat geldt als een duidelijke verwijzing naar de regeringsconstructie in Den Haag, waar de PVV de minderheidsregering-Rutte vanuit de oppositie gedoogt.

Ook moeten de Nederlandse autoriteiten onderzoeken of de website aanzet tot haat en discriminatie.