Ook niet-Belgen kunnen voortaan ambtenaar worden bij de administratie van het Waals gewest. Het Waalse parlement heeft woensdag - meerderheid tegen oppositie - het licht op groen gezet voor het ontwerpdecreet dat de toegang tot het openbaar ambt wijzigt.

De toegang tot het openbaar ambt zal voortaan openstaan voor buitenlanders, of ze nu uit een andere EU-lidstaat afkomstig zijn of niet. Er zijn wel uitzonderingen voorzien voor functies met 'directe of indirecte uitoefening van publieke macht'. En ook functies die te maken hebben met 'het beschermen van het staatsbelang' blijven uitgesloten.

Bij de Vlaamse overheid kunnen niet-Belgen al langer aan de slag. Maar ook daar wordt een aantal functies voorbehouden voor Belgen. Het gaat opnieuw om functies 'die kaderen in de uitoefening van het openbaar gezag of de bescherming van de algemene belangen van de Vlaamse Gemeenschap'.

Statutaire functies zijn dan weer enkel toegankelijk voor mensen uit de Europese Economische Ruimte (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. Contractuele functies zijn ook open voor niet EER-onderdanen.