Sterkste bevolkingsgroei ooit in België
Foto: ©GOEDEFROIT MUSIC
Op 1 januari 2011 telde België 10.951.266 inwoners, een toename van 111.361 personen. In absolute cijfers gaat het om de sterkste jaarlijkse groei ooit in België. Dat blijkt uit de cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

 De kans dat België al meer dan 11 miljoen inwoners heeft is meer dan reëel. Tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 steeg het officiële inwonertal van België met 111.361 personen, amper 50.000 personen verwijderd van de kaap van 11 miljoen. 

In Vlaanderen alleen al steeg de bevolking met 54.655 eenheden. Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeiden respectievelijk met 27.156 en 29.550 personen. 

Uit de relatieve cijfers valt echter af te leiden dat de groei zich vooral uit in grootstedelijke gebieden en grensgemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een procentuele groei van 2,7 procent tegenover 0,9 procent in Vlaanderen, 0,8 procent in Wallonië en 1 procent over heel België. Sint-Jans-Molenbeek zag zijn inwonersaantal met 4 procent aandikken, Sint-Joost-ten-node met 3,9 procent, Schaarbeek met 3,6 procent. Anderzijds kent een aantal grensgemeenten zoals Martelange (+4,0%) en Baarle-Hertog (+3,6%) een grote toename.

Natuurlijke loop

De bevolkingstoename is voor iets meer dan een vijfde toe te schrijven aan de natuurlijke loop van de bevolking: het geboorteoverschot. De geboortecijfers stegen licht, van 127.297 in 2009 tot 129.173 in 2010, terwijl het aantal overlijdens afnam.

'De internationale migratie kent een positief saldo van 79.448 eenheden en is gestegen ten opzichte van 2009 (toen bedroeg het saldo nog 62.761)', luidt het bericht nog.