Het arbeidsauditoraat van Brussel vervolgt Quick Restaurants en 25 franchisenemers van de Belgische hamburgerketen voor de correctionele rechtbank. Volgens het auditoraat zijn er de voorbije jaren in Quick-restaurants over heel België mensen uitgebuit om ’s nachts te poetsen. Quick heeft zelf ook een klacht ingediend.

Het gaat om vaststelling die de sociale inspectie sinds 2006 deed in tientallen Quick-filialen in onder andere Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi. De restaurants die tegen de lamp liepen, waren in zee gegaan met malafide schoonmaakbedrijven.

Die konden werken tegen bodemprijzen omdat hun personeel in het zwart werkte, illegaal in ons land verbleef, het moest stellen met een hongerloon en onmenselijke werkuren presteerde, aldus De Tijd.

Het Brusselse arbeidsauditoraat beschouwt Quick Restaurants als mededader van de wanpraktijken omdat het op de hoogte zou zijn geweest van de uitbuiting. Het arbeidsauditoraat vervolgt behalve Quick en 25 franchisenemers ook negen mensen van de malafide schoonmaakbedrijven.

Illegale tewerkstelling en inbreuken op de sociale wetgeving

De tenlasteleggingen zijn illegale tewerkstelling en inbreuken op de sociale wetgeving, zoals het niet correct betalen van lonen, maar ook ’mensenhandel’. Die laatste tenlastelegging heeft betrekking op negen mensen die volgens het arbeidsauditoraat in regelrechte mensonterende situaties moesten schoonmaken bij Quick.

'Wij betreuren de inbreuken die externe schoonmaakploegen in onze restaurants zouden hebben begaan. Wij staan immers voor een correcte naleving van de wet door al onze franchisenemers. Wij leggen dat zelfs nadrukkelijk op in onze contracten met hen', reageert Rudy Hulsman, de algemeen directeur bij Quick Restaurants.

Quick dient ook klacht in

Quick Restaurants heeft op 18 januari 2012 klacht neergelegd tegen de strafrechterlijke verantwoordelijken van de wanpraktijken om zo de waarheid te achterhalen en zijn legitieme belangen te beschermen.

Van zodra Quick Restaurants eind december 2011 op de hoogte werd gebracht van de beschuldigingen, heeft het bedrijf de betrokken franchisehouders sterk aangeraden om de samenwerking met de beschuldigde schoonmaakbedrijven stop te zetten, wat ook gebeurd is sinds begin 2012, aldus Quick Restaurants in een persbericht.