Ondanks meningsverschillen leven de soennieten en sjiieten respectvol samen in België. Dat stelt het Executief van de Moslims van België (EMB) dinsdag in een mededeling. De Moslimexecutieve vreest wel dat de aanslag van maandag andere incidenten kan uitlokken.

Het Executief betuigt zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer en veroordeelt de daad, waarvan ze hoopt dat het een geïsoleerde daad is. Isabelle Praile, vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België, verklaart dat de moslimgemeenschap in shock verkeert. Het gebeuren weerspiegelt volgens haar de realiteit van het terrein niet, waar - ondanks opinieverschillen - sjiieten en soennieten in respect voor de andere leven.

Praille veroordeelt de uitspraken die aanzetten tot haat en betreurt het 'invoeren in België van internationale conflicten'. Ze doet een oproep tot de verantwoordelijken van het Executief en de politici om de gemoederen te bedaren en veiligheidsmaatregelen te nemen.

'Het gevoel van onveiligheid van de sjiieten is nieuw leven ingeblazen', legt Praile uit. Ze vreest dat de aanslag tegen de moskee een element vormt voor het ontstaan van andere incidenten.

Volgens Praile is de Rida-moskee, het belangrijkste sjiitische centrum van België, een gebedsplaats waar zowel Libanezen, Marokkanen als Irakezen samenkomen. Ze omschrijft Abdellah Dahdouh, de imam die omkwam bij de aanslag, als een wijs en gereserveerde persoon, iemand die de dialoog voorstond.

'Oproep tot kalmte'

Ook Semsettin Ugurlu, de voorzitter van het EMB, heeft gereageerd in naam van de hele moslimexecutieve. 'Wij veroordelen de criminele daad die spijtig genoeg het leven heeft gekost van de imam Abdallah Dadou, vader van vier kinderen.'

'Niets kan zulk geweld verrechtvaardigen, welke de daders en hun motiveringen ook mogen zijn. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven en roepen op tot kalmte. Het EMB nodigt alle moslims uit hun inspanningen te bundelen om de dialoog te versterken tussen alle cultuele en culturele geledingen van de moslimgemeenschap van België.'

'Het EMB herinnert eraan dat de Belgische burgers van moslim overtuiging in vrede en verstandhouding willen samenleven met hun medeburgers, van welk geloof, welke origine of welke overtuiging ook', aldus Ugurlu.