Ngo’s naar Grondwettelijk Hof tegen wet op gezinshereniging
Zes organisaties - waaronder de Liga voor Mensenrechten - stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op gezinshereniging. Ze hekelen onder meer het ingevoerde minimum aan levensmiddelen en de strengere regeling voor Belgen. Volgens de ngo’s is de wet duidelijk in strijd met "het fundamentele en algemene recht op gezinsleven".

De Liga voor Mensenrechten, ADDe, Ciré, Ligue des Droits de l’Homme, MRAX en Siréas eisen van het Grondwettelijk Hof de nietigverklaring van alle "discriminerende maatregelen" in de wet "die in allerijl werd aangenomen".

Concreet viseren ze vooreerst de specifieke regeling voor mensen met de Belgische nationaliteit. Zij moeten op vlak van inkomen en huisvesting aan strengere voorwaarden voldoen, wat een eerste vorm van discriminatie zou zijn. Dat vermoeden wordt volgens de organisaties nog aangescherpt doordat de beperking in realiteit vooral Belgische burgers van Marokkaanse en Turkse afkomst zou viseren.

De nieuwe wet zorgt ook voor discriminatie op grond van rijkdom, argumenteren de verenigingen voorts. De invoering van een minimumbedrag aan "toereikende levensmiddelen", laat volgens hen geen ruimte meer voor het overwegen van de "individuele situatie" en de "familiale realiteit".

Maar ze hekelen ook elk gebrek aan overgangsmaatregelen. Wie een aanvraag indiende onder de oude regeling, kan zijn dossier plots beoordeeld zien met de nieuwe regels. "Gezinnen worden zo in de rechtsonzekerheid geduwd", aldus de organisaties. Bovendien negeerde de wetgever daardoor ook het non-retroactiviteitsbeginsel, luidt het nog.

Tot slot merken de ngo’s nog op dat het Europees Hof van Justitie eerder al stelde dat de "bevordering van het recht op gezinsleven" de primaire focus moet blijven inzake gezinshereniging. De nieuwe wet "verwijdert zich echter aanzienlijk aan die primaire focus", besluiten ze.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in