Atoomgesprekken over Iran opgeschort
Ali Asghar Soltanieh, de Iraanse ambassadeur op het atoomoverleg. Foto: AP
Een bijeenkomst van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) over het Iraanse atoomprogramma is woensdag na korte tijd abrupt opgeschort. Het is een teken dat het moeilijk is om een eensgezind standpunt te bepalen ten aanzien van Iran en een teken dat er grote verschillen bestaan tussen het Westen en Rusland en China.
De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland willen dat er een gezamenlijke verklaring wordt opgesteld waarin wordt geëist dat Iran een einde maakt aan het verrijken van uranium en dat het meewerkt aan een IAEA-onderzoek naar mogelijke kernwapens.
 
Rusland en China - die de sancties die reeds tegen Iran getroffen zijn contraproductief noemden - willen echter dat een meer gematigde tekst wordt opgesteld.
 
Hoewel de verschillen tussen West en Oost niet nieuw zijn, is het feit dat diplomaten bij het IAEA blijkbaar niet in staat zijn deze verschillen te overbruggen een teken dat van een eensgezinde verklaring voorlopig nog geen sprake kan zijn.
 
'Iran houdt er dubbele agenda op na'
 
Dinsdag werd overeenstemming bereikt over de hervatting van het atoomoverleg met Iran. Het Westen is echter sceptisch over de bereidheid van Iran om te onderhandelen. De Franse minister van buitenlandse zaken Alain Juppé zei er niet van overtuigd te zijn dat Iran bereid is een compromis te sluiten over het atoomprogramma.
 
'Ik denk dat Iran er een dubbele agenda op nahoudt', aldus Juppé. 'Dat is de reden dat we strikt moeten vasthouden aan de sancties waar een besluit over is genomen. Die zijn mijns inziens de beste manier om militaire actie te voorkomen. Militair ingrijpen zou onmetelijke gevolgen hebben.'
 
Ook Israël heeft twijfels
 
Hoewel Israël volgens een woordvoerder van premier Benjamin Netanyahu ’erg blij’ is met de hervatting van het overleg met Iran is het onwaarschijnlijk dat Iran ’zonder een echt militair alternatief’ het atoomprogramma opgeeft.
 
Iran heeft tot dusver geweigerd de eisen van het Westen in te willigen. Het land houdt vol dat het atoomprogramma slechts gericht is op het opwekken van energie en de productie van medische isotopen. Teheran wil het hele nucleaire proces in eigen hand houden - van het delven van uraniumerts tot het maken van brandstofstaven. Het Westen vreest echter dat Iran een kernwapen wil ontwikkelen.