De regenzone die woensdagnamiddag en -avond over Vlaanderen trekt, zal zorgen voor 10 tot 15 mm neerslag. Overal zullen de waterpeilen stijgen. In het Leiebekken, en voornamelijk in het stroomgebied van de Heulebeek, worden bijkomende kritieke overstromingen voorspeld van woensdagavond tot donderdag. Dat meldt de overstromingsvoorspellerswebsite van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Langs de Heulebeek treedt wateroverlast op in de Zeger Van Heulestraat in Heule. Ook in de wijk Hemelhoek in Ledegem kregen twee bedrijven te kampen met wateroverlast.

De peilen van de Heulebeek zijn momenteel licht aan het dalen. Verwacht wordt dat door de nieuwe neerslag de peilen vanaf woensdagavond zullen stagneren of weer licht gaan stijgen. Er worden voorlopig geen bijkomende problemen verwacht. De hoogste waakzaamheid blijft geboden in Ledegem (Hemelhoek), Moorsele (omgeving park) en Heule (Zeger Van Heulestraat), luidt het.

In het bekken van de Brugse Polders zijn de waterpeilen overal dalend. De peilen kunnen door de bijkomende neerslag weer licht gaan stijgen, maar er wordt geen infrastructuur bedreigd, meldt de operator.

Langs de benedenlopen in het IJzerbekken zullen de hoge waterstanden nog een tijdje aanhouden. De alarmdrempel in Roesbrugge en Lo-Fintele is overschreden. De bijkomende neerslag zal slechts lichte peilstijgingen tot gevolg hebben. Er wordt geen infrastructuur meer bedreigd.

In de andere rivierbekkens in Vlaanderen worden enkel niet-kritieke overstromingen verwacht.