Economie krimpt minder dan gevreesd
Economie krimpt minder dan gevreesd Foto: Belga
De Belgische economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar minder sterk gekrompen dan eerst werd aangenomen. Dat betekent dat de recessie in ons land iets minder diep is dan aangenomen. Over heel 2011 gezien bedroeg de groei 1,9 procent.

 De Nationale Bank van België (NBB) meldt dat de krimp van het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal 0,1 procent bedroeg ten opzicht van de drie maanden daarvoor. In de raming van begin februari werd nog uitgegaan van een krimp van 0,2 procent.

Omdat het gaat om het tweede kwartaal op rij waarin de groei krimpt, is er sprake van recessie in ons land. In de periode van juli tot en met september kromp de economie eveneens met 0,1 procent.

Over het hele jaar 2011 gezien is er wel nog steeds sprake van groei. Het BBP nam vorig jaar met 1,9 procent toe. Dat is wel minder dan in 2010, toen een stijging van 2,3 procent genoteerd werd.

De groei van vorig jaar was vooral te danken aan de binnenalndse vraag. Ondernemingen deden vooral investeringen in vaste activa. Hier stegen de investering met 8,8 procent. Ook de investeringen van lokale overheden zaten in de lift. Dat is volgens de NBB te danken aan de op til zijnde verkiezingen, wat voor een stijging van 7,3 procent zorgt.

Een opmerkelijke daling is er op de particuliere vastgoedmarkt. Huishoudens investeerden 3,5 procent minder in nieuwbouw en renovatie.