Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen heeft het eerste kwaliteitslabel voor Bijzondere Jeugdzorg uitgereikt. CANO Vlaanderen, een overkoepeling van 8 centra die jongeren met allerhande gedrags- en mentale problemen intensief begeleidt, kreeg de eer.

CANO Vlaanderen heeft, op basis van een visitekst, een protocol uitgewerkt waarin de doelgroep van de jongeren die voor begeleiding in aanmerking komen, nauwkeurig staat omschreven. 'Het zijn jongeren die thuis, op school of in hun relatie ernstige problemen ervaren en hulp nodig hebben om de vicieuze cirkel te doorbreken', zegt Gert Houben van Jongerenwerking Pieter Simenon in één van de CANO-voorzieningen Lommel. 'Vaak hebben deze jongeren ook problemen met zichzelf.'

Ook de methodiek en de voorwaarden die iedere CANO-voorziening bij de begeleiding moet hanteren, staan in het protocol uitgelegd. 'We kiezen resoluut om te werken in de context die de jongeren gewoon zijn', legt Houben uit. 'We proberen hen dus op te vangen in hun eigen leefomgeving. Als het echt niet anders kan, hebben we ook wel accommodatie om hen tijdelijk op te vangen.'

CANO Vlaanderen kreeg daar woensdag in Lommel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het eerste kwaliteitslabel voor de sector voor. Vandeurzen wil door die uitreiking de voortdurende drang naar verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de sector aanmoedigen. Ook andere instanties die in de Bijzondere Jeugdzorg actief zijn, kunnen nu een aanvraag doen om het label te bekomen.