De Belgische arbeidsmarkt: jobs komen en gaan
Foto: Jobat.be (jvc)
In crisistijden vliegen ze ons om de oren: de cijfers en statistieken over honderden, zo niet duizenden jobs die op de tocht staan of verloren gaan. Maar cijfers zeggen niet alles. Onze arbeidsmarkt blijkt zich aan een relatief stabiel tempo te vernieuwen, iedere dag opnieuw.

In samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - die de data leverde - en Federgon, de federatie van partners voor werk, bracht het HIVA deze dagelijkse turbulentie op onze arbeidsmarkt in kaart.

De methodologie achter het onderzoek lijkt eenvoudig, maar is dat in de praktijk niet. Wie louter op basis van administratieve databestanden nagaat welke ondernemingen jobs gecreëerd hebben, en waar er jobs vernietigd zijn, komt bedrogen uit. Zo veranderen ondernemingen vaak van ondernemingsnummer, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe eigenaar komt, wanneer het bedrijf van een nv in een bvba verandert of wanneer er fusies of splitsingen plaatsvinden.

De nieuwe gegevens moeten de dynamiek ontbloten die schuilgaat achter de oppervlakkige netto-statistieken. Als de overheid weet waar de jobcreatie en -destructie zich voornamelijk afspelen, dan kan ze haar beleid daarop enten. ‘Er bereiken ons vaak berichten over jobverlies in de industriële sector, maar relatief gezien ligt de vernietiging van bestaande jobs daar niet hoger dan elders’, weet Karen Geurts, onderzoekster aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA (KULeuven). ‘Het cruciale probleem van onze industrie is dat er te weinig nieuwe jobs gecreëerd worden, waardoor de sector achteruitboert in de werkgelegenheidsstatistieken.’

>

>

>

>