Bart De Wever: 'Blijkbaar kunnen sommigen niet zwijgen'
Lode Vereeck (LDD) Foto: deredactie
Bart De Wever wil niet communiceren over een eventuele overstap van Lode Vereeck naar N-VA. Dat zei hij woensdag in Villa Politica. De Wever betreurt het wel dat er niet meer gesproken kan worden over dergelijke zaken zonder dat de media daar lucht van krijgen. Vereeck zelf ontkende eerder formeel dat hij uit is op een overstap naar N-VA.

De N-VA stelde eerder de indruk te hebben dat Vereeck soliciteerde naar een plaats in de partij van voorzitter Bart De Wever. Die vond het absoluut 'not done' dat Vereeck zo'n transfer zou voorbereiden, kort nadat hij Vlaams N-VA-minister Philippe Muyters in een slecht daglicht had gesteld.

'Ik communiceer nooit over gesprekken met kandidaatleden', weigerde Bart De Wever in te gaan of er al dan niet is onderhandeld met Vereeck over een overstap.

De Wever is wel van mening dat leden van verschillende partijen binnen de politiek vrij met elkaar moeten kunnen praten. 'Als dat tot resultaten leidt, hoort u (de media) ervan. Anders hoort u er beter niet van.'

'Daar wordt wel binnen de partij over gepraat, dat zal bij Lijst De Decker ook wel gebeuren', legde De Wever uit. 'Maar blijkbaar kunnen sommigen niet zwijgen, en dat is jammer.'

'Over overstap is nooit gesproken'

'Ik dacht dat het 1 april was', zei Vereeck in het programma De Ochtend over zijn reactie op het nieuws.

'De politieke situatie in mijn dorp is uniek in Vlaanderen', probeerde de LDD-fractieleider te nuanceren. Diepenbeek wordt bestuurd door negen partijen. 'Ik heb in januari opgeroepen tot kartelvorming, om een versnippering tegen te gaan.'

'Daar zijn gesprekken over geweest', erkende Vereeck, die stelde met Alexander De Croo en met topmensen van andere partijen te hebben gesproken. Vereeck stelt echter dat er nooit met de partijtop van N-VA onderhandeld werd over een overstap. 'Dat kan ik formeel ontkennen. Daar is zelfs nooit over gesproken.'

'Ik weet dat Vereeck op zoek was naar vormen van samenwerking in Diepenbeek en dat er ook gesprekken zijn geweest met de N-VA-afdeling', verklaart N-VA-fractieleider Kris Van Dijck. 'Maar ik weet niet in hoeverre die gesprekken gingen over een plaats van Vereeck op de N-VA-lijst.'

Toch bevestigt Vereeck dat alle opties nog openliggen voor de verkiezingen van 2014. Maar zijn positie binnen LDD wordt naar eigen zeggen in elk geval niet in vraag gesteld.

Jean-Marie De Decker

'Wie onderhandelt over een overstap, kan in onze partij niet actief blijven', zei Jean-Marie De Decker in een reactie. Vereeck maakt zich geen zorgen over die uitspraak, omdat 'een overstap totaal niet aan de orde is'.

'MIjn prioriteit is om zoveel mogelijk van het LDD-programma te verwezenlijken in het Vlaams Parlement', aldus Vereeck, die nog steeds overtuigd is van de kansen van LDD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: 'Uiteraard!'.

Zijn partijgenoot Jurgen Verstrepen reageert kritisch.'Ik neem alweer akte van politieke beslissingen en communicatie binnen LDD die buiten alle officiële organen genomen worden zonder overleg. Dit begint me op zijn minst te enerveren en bemoeilijkt hoe langer hoe meer de professionele werking die ik nastreef. I am not amused.' 

Muyters

Vereeck wou, in de context van de mogelijke samenwerking met de N-VA in Diepenbeek, nog terugkomen op de kritiek dat hij de man zou hebben gespeeld, toen hij de gelekte mails van het kabinet-Muyters openbaar maakte. 'Dit toont nogmaals aan dat ik Muyters niet viseer. Voor mij gaat het altijd om de inhoud.'