De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) heeft maandagnamiddag aan het Brusselse hof van beroep gevraagd om OKRA, de grootste ouderenbeweging, te verbieden nog reizen te organiseren, of daar minstens een vergunning als reisbureau voor aan te vragen.

De VVR meent dat OKRA het Vlaams Reisdecreet van 2007 overtreedt door voordelige reizen aan te bieden zonder een dergelijke vergunning. OKRA zegt dat het helemaal geen vergunning nodig heeft en niets verkeerds doet.

Volgens de VVR profileert OKRA zich duidelijk als een reisbureau. "De beweging biedt reizen tegen voordelige prijzen aan, zowel aan haar leden als aan niet-leden, en maakt daar ook ruim publiciteit over", zei de advocaat van de VVR.

"Op die manier stelt de beweging een zogenaamde objectieve daad van koophandel, iets wat een vzw niet geacht wordt te doen. Vzw’s mogen enkel reizen organiseren als die voor hun eigen leden zijn en er geen enkel winstoogmerk is."

OKRA meent dat ze perfect volgens het reisdecreet handelt. "Dat decreet voorziet een duidelijke uitzondering voor wie reizen organiseert zonder commerciële doeleinden en binnen zijn of haar sportieve, onderwijzende of socio-culturele activiteiten", klonk de verdediging van de beweging.

"OKRA valt daar perfect onder. De beweging heeft geen winstoogmerk met haar reizen, die slechts een klein deel van haar activiteiten vormen, en haalt er ook geen winst uit. Bovendien moet wie mee wil op reis, lid zijn of lid worden."

Het hof van beroep doet op 26 maart uitspraak.