Het aantal geïnterneerden in Belgische gevangenissen en inrichtingen van sociaal verweer is de afgelopen jaren sterk gestegen.

In 2007 waren er dagelijks gemiddeld 969,4 opgesloten, in 2008 1013,3 en in 2009 1061,2. In 2010 was dat aantal opgelopen tot 1095,5. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld).

De stijging deed zich voor in de drie gewesten. In Vlaanderen steeg het gemiddeld aantal opgesloten geïnterneerden in de periode 2007-2010 van 600 tot 659,9, in Wallonië van 275,8 tot 324,5 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 93,6 tot 111,1.

Internering is een juridische veiligheidsmaatregel voor een persoon met een psychische aandoening of geestesstoornis die een misdaad of wanbedrijf pleegde en een gevaar vormt voor de maatschappij.