De deposito’s die de Europese banken voor één dag stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) hebben afgelopen week een nieuwe recordhoogte bereikt. De ECB heeft de voorbije week voor miljarden euro goedkope kredieten verstrekt aan de financiële sector, en die kiest nu om het geld zonder risico’s te herbergen bij de centrale bank.

Vrijdag en dit weekend had de Europese Centrale Bank voor 820,8 miljard euro deposito’s in kas, tegen 776,9 miljard op donderdag. 

 
Afgelopen week leende de Europese instelling nog voor 530 miljard euro uit aan achthonderd financiële instellingen uit Europa. Onder meer Belfius en KBC maakten ervan gebruik. Voor deze uitzonderlijke maatregel lagen de deposito’s bij de ECB op 400 à 500 miljard euro. 
 
Het vorige record, 528 miljard euro, dateert van midden januari. Toen was dat vooral te wijten aan het groeiende wantrouwen tussen de Europese banken en fungeerde de ECB als tussenschakel op de interbancaire markt.
 
Nu is het recordcijfer te wijten aan een overschot van liquide middelen en het feit dat de financiële sector die absoluut zonder risico’s beleggen. Het geld zou de volgende maanden geleidelijk in de economie worden geïnjecteerd.