'Regering mist kansen in strijd tegen fraude in bouw'
Deze regering wil echt werk maken van de aanpak van fraude. Zo werden een reeks maatregelen op punt gesteld om de fraude in de bouw een halt toe te roepen. Aannemers zijn voortaan aansprakelijk voor een correcte uitbetaling van lonen en sociale bijdragen door hun onderaannemers. De Confederatie Bouw juicht dit initiatief toe, maar vraagt ook om de particuliere woningbouw niet te vergeten.

In de programmawet die nu gestemd moet worden in het parlement, is een heel hoofdstuk opgenomen die gaat over sociale en fiscale fraude. De bepalingen zijn echter slechts van toepassing op ongeveer 60 procent van de omzet in de bouwsector. De resterende 40 procent, de particuliere woningbouw, wordt momenteel over het hoofd gezien.

De Confederatie Bouw vraagt dan ook dat dit segment van de bouwsector niet wordt vergeten. Er zouden voorwaarden moeten worden gekoppeld aan het verkrijgen van bepaalde voordelen, zoals premies en subsidies.

Zo zou men kunnen verplichten dat de aannemer in orde is met de vestigingswet en dat hij geen sociale en fiscale schulden heeft op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

De confederatie Bouw stelt voor dat aan de particulier een attest zou kunnen gevraagd worden dat bewijst dat zijn aannemer volgens het boekje werkt en correct lonen uitbetaalt.

Een dergelijk systeem zou nuttig zijn omdat het systeem van de geregistreerde aannemer binnenkort verdwijnt, legt woordvoerder Peter Boelaert uit. De registratie werd enkel toegekend aan aannemers die in regel waren met de sociale en fiscale verplichtingen.