Turtelboom wil 10 à 20 miljoen euro voor Justitie
Foto: Photo News
Federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) vraagt in het kader van de begrotingscontrole '10 à 20 miljoen euro' extra middelen voor haar departement Justitie. Dat verklaarde de minister maandag op Radio 1. Het kernkabinet zit maandagmiddag weer bijeen over die begrotingscontrole.

'We weten dat Justitie, Binnenlandse Zaken, Migratie en Defensie departementen zijn die geld kosten', steldeTurtelboom. De Open Vld-minister wees er echter op dat ze ook al veel heeft bespaard. Zo zijn de extra inkomsten door minnelijke schikkingen goed voor 100 miljoen. Een betere inning van verkeersboetes levert 30 miljoen euro op.

Extra geld zou er ook gevonden kunnen worden door sommige veiligheidstaken over te laten aan de beveiligingssector, maar Turtelboom wijst erop dat privatiseringen niet steeds synoniem zijn voor besparingen. Wat in een eerste fase vaak goedkoper is, blijkt in een latere fase toch duurder te zijn, aldus de minister, die echter beloofde met 'een open blik' naar alle voorstellen te willen kijken.

Gesprekken begrotingscontrole hervat

Het kernkabinet heeft maandagochtend rond 10.30 u de tweede dag van de begrotingscontrole aangevat. De vicepremiers moeten zo'n twee miljard euro vinden om het begrotingstekort onder de drempel van 3 procent te houden.

Grote ingrepen staan volgens Turtelboom niet op de agenda. Die zijn reeds gemaakt bij de begrotingsopmaak en zullen er in september opnieuw komen.

Voor de huidige begrotingscontrole komt het erop aan bijsturingen te doen, besluit Turtelboom. De minister suggereerde onder meer dat de strijd tegen sociale fraude versterkt kan worden, dat de prijszetting voor medicijnen bekeken zou kunnen worden en dat er sneller geld gepuurd kan worden uit verbeurdverklaringen.