Waar raakt Di Rupo aan jouw pensioen?
Foto: Jobat.be
De nieuwe maatregelen van de regering-Di Rupo I raken ook aan uw bedrijfspensioen. Waar en hoe?

4 nieuwe maatregelen én hun gevolgen:

- Wie voor zijn 65ste stopt met werken, krijgt voortaan te maken met een hogere eindbelasting. Dat gebeurt gradueel. De belasting die je betaalt op het kapitaal dat je bij elkaar hebt gespaard, wordt dus hoger naarmate je vroeger stopt met werken.

- De verstrenging van de voorwaarden voor vervroegde pensionering zal ervoor zorgen dat werknemers steeds vaker pas na hun zestigste hun aanvullend pensioen kunnen opvragen.

- Er wordt ook wat beknibbeld op de persoonlijke bijdrage. Die zal voortaan altijd een vermindering van 30 procent opleveren (vroeger was dat tussen de 30 en de 40 procent).

- Vandaag bestaan er nog steeds pensioenplannen die aflopen op 60 jaar, met name op het vlak van arbeidsongeschiktheid. Dat kan problemen opleveren. Als je ziek wordt, en je bent aangesloten bij zo’n plan, stopt de uitkering wanneer je 60 wordt. Je kan echter niet meer met vervroegd pensioen op 60 nu de norm 62 wordt. Je loopt dus het risico dat je die twee jaar zal moeten toekomen met de tussenkomst van de mutualiteit. ‘We adviseren werkgevers om hun plannen om te bouwen tot de eindleeftijd van 65 jaar’, aldus Jo Haerinck van ADD.

>

>

>

>