Rudy Van Renterghem van de Christelijke Onderwijscentrale reageert snoeihard op de aankondiging dat de Vlaamse regering de vervroegde uitstapregeling van onderwijzers aanpakt. 'Ongehoord. Een echte kaakslag', zegt hij in een eerste reactie op Radio 1.

De Vlaamse regering wil besparen door onder meer het onderwijspersoneel langer te laten werken. Leerkrachten kunnen nu met 60 jaar met pensioen. Ze kunnen via het TBS-systeem zelfs vroeger stoppen, op 58 jaar of in het kleuteronderwijs zelfs op 56 jaar. Ze krijgen dan een wachtgeld tot ze echt met pensioen gaan. Behalve voor het kleuteronderwijs zal die mogelijkheid nu geleidelijk uitdoven.

Vooral de manier waarop die maatregel eenzijdig opgelegd wordt, stuit de bonden tegen de borst. 'Wij zijn woest', haalt Rudy Van Renterghem uit.

'De Vlaamse regering stopt de regeling zonder voorafgaand overleg', aldus een boze Van Renterghem. 'We hebben altijd een goede discussie kunnen voeren, maar nu wordt deze maatregel op brutale wijze doorgevoerd zonder rekening te houden met de verzuchtingen van het onderwijzend personeel.'

Van Renterghem schuwde de grote woorden niet in zijn eerste reactie: 'Dit is een eenzijdige breuk van het vertrouwen. Ongehoord. Een kaakslag. Het overleg zal eerder geschreeuw worden dan een gesprek.'

Actie

De handelwijze van de minister ligt de bonden zo zwaar op de maag dat ze overleg voorlopig even opschorten. 

Van Renterghem sluit ook geenszins uit dat er acties komen, harde acties zelfs. Dat zou op lokaal vlak kunnen zijn, maar ook een mars op Brussel of een algemenere staking wou hij niet uitsluiten. Een beslissing daarover zou vrijdag al kunnen vallen.

Aan de woorden van Rudy Van Renterghem te oordelen lijkt het er in ieder geval niet op dat de onderwijzers zich zomaar bij de situatie neer zullen leggen. 'Wij zijn altijd bereid geweest de discussie te voeren, maar dit is een dictaat, een democratie niet waardig.'

Van Renterghem wil niet gezegd hebben dat er niets mag veranderen. 'We beseffen dat een loopbaan evolueert, maar dit kan niet. Dat moet met overleg en er moet meer tijd zijn tussen de bekendmaking en het van kracht worden van de maatregelen.'

Groen is ook boos 

Oppositiepartij Groen is ook niet te spreken over de manier waarop de Vlaamse regering de vervroegde uitstap van leerkrachten wil laten uitdoven. De groenen zijn het er mee eens dat leerkrachten langer moeten werken, maar vinden dat het debat over de eindeloopbaan via het sociaal overleg moet verlopen.

'Peeters doet eigenlijk een Van Quickenborntje', zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. 'We begrijpen goed dat we allemaal langer moeten werken, ook in het onderwijs. De huidige TBS-regeling is aan herziening toe. Maar dat betekent niet dat ze nu moet sneuvelen voor het knip- en plakwerk van Peeters.'

'Terwijl het overleg in het Parlement en met de vakbonden nog volop bezig was, besluit Peeters eenzijdig over de pensioenen van de leerkrachten. Dat dit rond moet zijn voor de begroting lijkt me eerder een flauw excuus: voor 2012 brengt deze maatregel relatief weinig op, het gaat vooral om een structurele besparing de komende jaren. Dit is olie op het vuur gooien, het zal de sociale rust op de scholen niet ten goede komen.’
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in