Vlaamse regering laat leerkrachten langer werken
Foto: Filip Claus
De Vlaamse regering heeft de laatste hand gelegd aan de begrotingscontrole. Om te besparen gaat ze onder meer de vervroegde uitstapregeling voor onderwijzers laten uitdoven. De regering stelde het resultaat voor aan het Vlaams Parlement.

'De Vlaamse regering blijft investeren en een beleid voeren om uit de crisis te geraken', verklaarde minister-president Peeters (CD&V) in de commissie Financiën in het parlement. 'We hebben maatregelen genomen die de groeimotoren van de economie maximaal ontzien.'

De Vlaamse regering had gisteren de grote lijnen van de begrotingscontrole al vastgelegd en heeft de besparingsoefening vandaag afgerond. Ze maakt zich sterk dat ze de begroting zo weer in evenwicht brengt. 

Aanvankelijk werd een zware besparing van meer dan 500 miljoen euro gevreesd, maar dat bleek uiteindelijk nog mee te vallen. Na aftrek van de buffers en provisies die in de originele begroting waren opgenomen om budgettaire tegenvallers op te vangen, blijkt dat de gezochte inspanning nog iets meer dan 250 miljoen euro was.

Werkingsmiddelen overheid

Dat geld vindt de regering in een aantal besparingsmaatregelen. Het grootste deel van de inspanning, 104 miljoen euro, levert de Vlaamse regering door de werkingsmiddelen van de Vlaamse administratie te drukken. Die worden niet geïndexeerd, op de loonkosten na.

Het aantal Vlaamse ambtenaren zal in 2014 met 6 procent verminderd worden in plaats van de eerder afgesproken 5%. De Vlaamse minister leveren dan weer 2 procent van hun loon in, het equivalent van de indexaanpassing vanaf maart. Het Vlaams Parlement levert 1 miljoen euro in op de werkingsdotatie.

Onderwijs, De Lijn en sociaal beleid

In het onderwijs wordt de zogenaamde terbeschikkingstelling (TBS), de regeling voor vervroegde uitstap van het onderwijzend personeel, hervormd en uitgedoofd, met uitzondering van het kleuteronderwijs. Dat moet dit jaar 5 miljoen euro opleveren, een kleine som in het totaal van de besparingen. De regering zal daarover nog een voorstel aan de sociale partners voorleggen.

De tarieven voor De Lijn zullen vanaf volgend jaar sneller stijgen, maar 65-plussers zullen nog steeds gratis kunnen rijden. 

Verder worden maatregelen in het 'nieuw sociaal beleid' uitgesteld: de kindpremie en nieuwe uitgaven voor de schooltoelage, de maximumfactuur voor thuiszorg en de zorgverzekering worden uitgesteld. Dat is goed voor dertig miljoen euro.

Successie- en verdelingsrechten

Eerder raakte al bekend dat de regering extra geld vindt in het sneller innen van de successierechten. Een verhoging van de verdelingsrechten van 1 naar 2 procent moet in 2012 dan weer 30 miljoen euro opbrengen.

Tot slot heeft de Vlaamse regering beslist om voor 6,8 miljoen euro uit te sparen bij diverse beleidsdomeinen, waaronder bij Welzijn en e-media. Ze deelt ook mee dat ze in totaal 106 miljoen euro aan buffers voor eventuele tegenvallers overhoudt.

Fantoombevoegdheden nog niet aan de orde

De begrotingswijziging houdt geen rekening met beslissingen die nog op federaal niveau genomen moeten worden over de zogenaamde 'fantoombevoegdheden' en de hogere pensioenbijdrage voor de ambtenaren. Dat is voor de begrotingscontrole die in april gepland is.

De omstreden plannen voor een derde VRT-net zijn niet opgenomen in de besparingen. De afschaffing ervan behoorde tot een van de genoemde mogelijkheden. Zowel de werkgeversorganisatie VOKA als de christelijke werkenemersbeweging ACW nam de jongerenzender op de korrel in de aanloop naar de begrotingsaanpassing.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in