Omzetting EU-richtlijn met sancties voor werkgevers illegalen bijna rond
Foto: An Nelissen
De Europese Commissie tikt België op de vingers omdat ons land blijft talmen met de omzetting van de richtlijn die sancties oplegt aan werkgevers van illegale migranten. Op het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) klinkt het dat de richtlijn 'eind april, begin mei' omgezet wordt.
Met de richtlijn wil Europa de strijd tegen de illegale migratie opvoeren. Veel mensen komen illegaal naar de Europese Unie omdat ze weten dat er werk voorhanden is in bijvoorbeeld de bouw en de horeca.
 
Werkgevers profiteren van die migranten om hen in het zwart tewerk te stellen. Omwille van hun penibele rechtspositie klagen de migranten doorgaans weinig over de slechte omstandigheden waarin ze werken en het lage loon dat ze uitbetaald krijgen.
 
De richtlijn uit 2009 moet die spiraal doorbreken. Ze voorziet in minimumsancties en -maatregelen tegen die werkgevers en geeft de illegale migranten het recht hun achterstallig loon te eisen, ook al betreft het zwart werk.
 
België is één van de weinige Europese landen die de richtlijn nog niet heeft omgezet. De Commissie heeft ons land maandag formeel verzocht de omzetting in orde te brengen, anders kan een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie volgen.
 
Minister van Werk De Coninck maakt zich sterk dat de richtlijn tegen begin mei omgezet zal zijn. 'Eerst moest er een wet op hoofdelijke aansprakelijkheid worden goedgekeurd', zegt haar woordvoerster. 'Die wet is nu opgenomen in de programmawet'.