'Zeer creatieve ideeën van De Crem'
Foto: pol de wilde
CD&V is erg karig met commentaar op de opmerkelijke besparingsvoorstellen van haar minister Pieter De Crem. Die stelde onder meer voor om tweede Pinksterdag als feestdag af te schaffen.

'De voorstellen van CD&V met het oog op de begrotingscontrole zullen door vicepremier Steven Vanackere op tafel gelegd worden', luidt het veelzeggend bij partijwoordvoerder Peter Poulussen. De ideeën van de defensieminister bestempelt hij als 'zeer creatieve ideeën van Pieter De Crem'.

Die had een opvallend plan naar voren geschoven om de begroting weer op de rails te krijgen. Zo pleit hij voor het schrappen van tweede Pinksterdag - en niet Pinksteren zelf, zoals aanvankelijk verkeerdelijk gemeld werd - als wettelijke feestdag, voor een algemene aanwervingsstop bij de overheid én een nationalisering van de kerncentrales.

'Stop het politiek getoeter! Oproep tot leiderschap!', luidt het op zijn website.

Opmerkelijke voorstellen

Vrijdagmiddag krijgt de federale regering van het monitoringcomité te horen hoe diep de begrotingsput precies is. Alle overheden samen moeten op zoek naar 2,5 miljard euro, aldus De Crem. Maar aangezien België in 2015 moet aanknopen met een evenwicht, zal 'ook in 2013, 2014 en 2015 bezuinigd moeten worden'.

Dat lukt niet langer met wat gerommel in de marge. 'De mensen verwachten nu wat men van zijn leiders gewettigd mag verwachten, namelijk leiderschap', onderstreept de defensieminister. Zelf doet hij alvast enkele opvallende voorstellen.

Zo pleit hij voor een algemene aanwervingsstop bij alle overheden. 'Zelfs selectieve rekrutering is eigenlijk in 2012-2016 geen optie meer', beklemtoont hij. Zelf verlaagde De Crem het personeelsbestand bij Defensie sinds 2007 met 8.000 ambtenaren, maar algemeen kwamen er de voorbije jaren 100.000 ambtenaren bij, hekelt hij.

Daarnaast wil De Crem onder meer tweede Pinksterdag schrappen als nationale feestdag. 'Dat genereert onmiddellijke winst in procentpunten van het bbp', argumenteert hij.

Groei

Tegelijk moet de economische groei aangezwengeld worden. De Belgische loonkosten zijn te hoog, de indexkorf moet aangepast en prijsblokkeringen zullen niet helpen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Dat kan enkel door de kerncentrales te nationaliseren en na aanvaarding van een nationaal energieplan weer te privatiseren, aldus nog De Crem. Wat volgens hem de energieprijzen met 40 procent zal doen dalen.

Lees de tekst van Pieter De Crem

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig