SP.A-Kamerlid Bruno Tuybens hekelt de 'onjuiste reactie' van Ben Weyts (N-VA) op het quota-pleidooi van staatssecretaris Hendrik Bogaert. 'Door een foute interpretatie te verspreiden, maakt Weyts elk debat onmogelijk', klinkt het.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) had eerder op de dag gepleit voor quota voor vrouwelijke topambtenaren. Zo zou één op de drie van de 150 hoogste ambtenaren een vrouw moeten zijn. N-VA-Kamerlid Ben Weyts had dat vervolgens 'verboden en vernederend' genoemd.

Volgens sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens is de reactie van Weyts op het pleidooi van Bogaert voor quota voor vrouwelijke topambtenaren 'niet juist'. Weyts vertelde dat het Europees Hof van Justitie quota verbiedt, maar volgens Tuybens zijn uitzonderingen toegestaan. 'Door een foute interpretatie te verspreiden, maakt Weyts elk debat onmogelijk', zegt Tuybens.

'Onzin'

De Europese richtlijn rond de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid laat een uitzondering toe als er een feitelijke ongelijkheid weggewerkt moet worden, legt Tuybens uit.

Aan die uitzondering zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, maar quota zijn dus niet per definitie uitgesloten. 'Om ongelijkheid te bestrijden, mogen groepen anders behandeld worden', aldus Tuybens. 'Wat Weyts vertelt, is onzin.'

Tuybens pleit voor een ruim debat over de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. 'Ik ben voor een gelijke samenleving, maar door de wet fout te interpreteren, wordt elk debat gedood.'

Tuybens steunt Hendrik Bogaert dus, maar waarschuwt er wel voor dat de staatssecretaris 'niet alles' gaat realiseren met quota. 'Quota zijn maar één element, er zijn nog tal van andere, begeleidende maatregelen nodig', aldus Tuybens.

'Vernederend en verboden'

De federale overheid telt weinig vrouwen in topfuncties. Zo is er maar 1 vrouw onder de 12 topmanagers van de federale overheid. En ook bij de 91 hoge ambtelijke jobs zijn er maar 13 in handen van een vrouw (14 procent).

'Veel te weinig', zo gaf staatssecretaris Bogaert toe op Twizz radio. 'Ik ben voor quota. Ik zal aan de regering voorstellen om te komen tot een derde vrouwen aan de top van de ambtenarij', aldus Bogaert.

Weyts gaat niet akkoord, en noemde de reactie van Bogaert 'onbesuisd'. Dergelijke quota zijn 'verboden' en bovendien 'vernederend', zei Weyts.

'Quota voor vrouwen of mannen zijn verboden door het Europees Hof van Justitie. Positieve discriminatie is ook discriminatie en dus niet toegestaan', aldus Weyts. Volgens Weyts kan Bogaert beter een voorbeeld nemen aan het Vlaamse niveau, waar gewerkt wordt met streefcijfers en waar intussen een kwart van de topambtenaren vrouw is.

'Er wordt ook gewerkt met een emancipatieambtenaar die specifieke acties organiseert voor ondervertegenwoordigde doelgroepen', aldus Weyts. Wanneer bij sollicitaties twee kandidaten gelijk gerangschikt worden, krijgt de kandidaat van de ondervertegenwoordigde groep voorrang.'Dat is geen positieve discriminatie. Positieve discriminatie is dat je zegt dat de persoon uit de doelgroep automatisch wordt benoemd tot je aan een bepaald quotum komt', luidt het.

Daarnaast zijn quota volgens Weyts ronduit 'vernederend' voor vrouwen. 'Net als iedereen willen zij geselecteerd worden omwille van hun kennis en talent, niet omwille van hun geslacht', luidt het nog.