Ouder boos op nieuw taalbeleid in school Jette
Sint-Pieterscollege in Jette Foto: Sint-Pieterscollege in Jette
Het Sint-Pieterscollege in Jette wil het Nederlands stimuleren door de leerlingen verplicht Nederlands te laten spreken tijdens de speeltijd. Een Franstalige ouder is geschokt door de maatregel, maar de directie van de school verdedigt de keuze.

De Nederlandstalige basisschool wil het gebruik van het Nederlands stimuleren, ook op de speelplaats. 'Als een kind Frans spreekt, zal hij een taalbon krijgen. Als het kind drie taalbonnen ontvangt tussen de krokus- en paasvakantie, moet het na de lessen een taalstudie bijwonen,' stelt de school volgens de Franstalige krant La Capitale. 

Ongenoegen

Maar een vader is het niet eens met de maatregel van de school en uit zijn ongenoegen. 'De maatregel is op taalkundig vlak gemeen en heeft alleen invloed op de Franssprekende jongeren', aldus een geïrriteerde vader in de krant. 'De beslissing van de school is gevaarlijk voor de ontwikkeling van de kinderen.'

Bij 40 procent van de leerlingen van de school is Nederlands niet de moedertaal. Het is dan ook te begrijpen dat ze tijdens de pauze zich willen ontspannen en hun eigen moedertaal spreken, schrijft La Capitale.

'Niet waar', zegt directrice Veronique Vanhercke. 'We voelen dat veel kinderen het Nederlands niet beheersen en ze voelen dat zelf ook aan. Momenteel worden ze niet terechtgewezen als ze Frans spreken dus we willen de leerlingen helpen. De leerlingen zijn zelfs vragende partij. Je moet het zo zien: ze krijgen gedurende twee uur een gratis taalbad. We doen het voor de kinderen en vooral voor diegenen die niet de gave hebben om snel Nederlands te leren.' In een brief aan de ouders staat, 'We willen dat de leerlingen zelf de nood ontdekken om het Nederlands als voertaal te gebruiken.'

Inspanningen

'Bij de inschrijving hebben de ouders toegezegd dat ze de inspanningen van hun kinderen om Nederlands te leren zouden ondersteunen', aldus de directrice die erop wijst dat zo een engagementsverklaring bestaat in alle Nederlandstalige scholen, opgelegd door de overheid. 'Jullie hebben gekozen voor een Nederlandstalige school. Voor kinderen die thuis een andere taal spreken is dit geen gemakkelijke weg', leest de brief.

'We hebben de brief die we rondgestuurd hebben met deze maatregelen besproken met het oudercomité. Negentig procent daarvan is Franstalig, maar toch werd die brief goedgekeurd.'

De brief roept ouders ook op hun kinderen thuis te laten kijken naar Nederlandstalige televisie en ze te laten deelnemen aan Nederlandstalige activiteiten.