Uit een enquête van Deloitte bij Belgische fiscale en financiële specialisten blijkt dat de meerderheid van die bedrijven het investeringsbeleid zal wijzigen als gevolg van nieuwe financiële maatregelen die de regering besliste.

Deloitte peilde bij 300 fiscale en financiële professionals. Daaruit blijkt dat twee derde van de ondervraagden aangeeft dat hun onderneming het investeringsbeleid zal wijzigen als gevolg van de nieuwe maatregelen.

Dertig procent zegt zelfs dat overwogen wordt een deel van hun operaties te verhuizen naar het buitenland.

Tachtig pct geeft aan dat de notionele intrestaftrek belangrijk tot zeer belangrijk is voor hun organisatie. Twee derde stelt dat de voorgestelde maatregelen voor het bestrijden van fiscale fraude te ver gaan.